Hold hjernen frisk

Motion er ikke kun for kroppen. Både krop og hjerne skal holdes i form, når vi bliver ældre, og din morgenmotion og hjernegymnastik er en sund kombination

Vi lever længere, og vi får flere aktive år, efter vi går på pension. Hvordan får vi det bedste ud af en aktiv tredje alder? Ved at være i form til at gøre det, vi har lyst til. Derfor inviterer Vejle Bibliotek 25 borgere i alderen 55 til 75 år til at motionere 12 formiddage i efteråret. Hold hjernen frisk hedder projektet.

Deltagerne begynder med motion og fortsætter på biblioteket, som sammensætter et varieret program til hjernen, der kommer rundt i bibliotekets mangfoldige digitale tilbud, udfordrer i brætspil, bringer debatten på banen, skaber ved hjælp af ny teknologi og åbner nye bogsider. 

Idræt i Dagtimerne i Vejle og Vejle Bibliotekerne arbejder sammen om at sikre deltagerne et varieret tilbud til at stimulere kondi og kløgt.

Meld dig og hjælp forskerne
Mandagsmotionisterne i Vejle skal være med til at hjælpe forskerne med at finde de rigtige kombinationer af fysisk træning og intellektuelle udfordringer. I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være tredoblet. Forskning viser, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer for trivslen. Derfor har Nordea-fonden bevilget 6,2 millioner kroner til det toårige pilotprojektet Hold hjernen frisk, hvor projektpartnerne DGI, Slots- og Kulturstyrelsen og forskningscenteret Center for Sund Aldring vil omsætte forskningsbaseret viden til engagerende og fællesskabsskabende aktiviteter for seniorer omkring pensionsalderen. Erfaringerne fra Vejle Bibliotek indgår sammen med data fra lignende projekter rundt om i Danmark.

Opstart den 20. august
Vi starter med morgengymnastik på plænen ved Vejle Bibliotek mandag den 20. august kl. 9.00. Derefter er der morgenbrød, præsentation af deltagere og projekt, samt to førtests: en fysisk og en til hovedet. Vi slutter med en sandwich og er færdige kl. 12.30.

Det videre forløb
Når du tilmelder dig Hold Hjernen Frisk i Vejle, deltager du de efterfølgende mandage fra ca. 9-12 frem til og med mandag den 12. november (dog ferie i uge 42). Derudover får du et tankevækkende foredrag med Ellen Garde oveni. Foredraget er tirsdag den 11. september kl. 18-20 på Vejle Bibliotek. Hver mandag har du mulighed for at købe morgenbrød og kaffe. Mandag den 12. november slutter holdet med eftertests: en fysisk og en til hovedet. Vi evaluerer og får en sandwich, inden vi er færdige kl. 12.30.
Hold Hjernen Frisk 2018 i Vejle: Hvor og hvornår.

Pris og tilmelding
Det koster 450 kroner at deltage i Hold Hjernen Frisk. Beløbet dækker udgifter til forplejning første og sidste gang, samt mulighed for deltagelse i op til 30 idrætstilbud i oktober og november under Idræt i Dagtimerne Vejle.

Tilmeld dig inden den 10. august ved sende dit navn, mailadresse og telefonnummer til Stefan Nüchel, stefn@vejlebib.dk. Der er plads til de første 25 tilmeldte.

Få mere at vide
Vil du vide mere, inden du tilmelder dig, så kontakt udviklingskonsulent Stefan Nüchel, Vejle Bibliotekerne på mail: stefn@vejlebib.dk eller ring til 40 42 89 54.