Organisation

Vejle Bibliotekernes ledelse og organisation.

Politisk ledelse

Administrativ ledelse

Intern organisation