Aktuelle projekter

- ajourført oktober 2018

Gør det lettere

En national indsats for ordblinde og læsesvage borgere - målet er at gøre bibliotekets tilbud mere tilgængelige for voksne med læsevanskeligheder, ved at videreudvikle og implementere ideerne fra IFLA’s guidelines for biblioteksbetjening af mennesker med ordblindhed.
IFLA er den internationale organisation for bibliotekssammenslutninger

Kontaktperson: Marion Tirsgaard

 

CORA

"COnnecting Remote Areas with digital infrastructure and services: Stimulate the public sector to generate innovation demand and innovative solutions for improving public service delivery" er et EU finansieret projekt, der handler om at brede digitale muligheder ud til alle områder af kommunen. Projektet ledes fra Berlin, og der er deltagere fra i alt 10 lande

Kontaktperson: Jonas Sandager Brammer Møller

 

Læs Piger

Den nyeste forskning viser, at piger læser mindre end tidligere. Den tid, de tidligere brugte på at læse, bruger de i dag på digitale medier. Projektet undersøger, hvordan fascinationen af disse medier kan bruges i f. til at styrke lystlæsning. Projektet undersøge om bibliotekerne ved at samarbejde med forfattere, YouTubere og unge læsere kan bruge medier som YouTube og biblo.dk til at inspirere piger i alderen 9-14 år til at læse mere af lyst.

Kontaktperson: Marion Tirsgaard

 

Lyt lige - den musikalske kuffert

Projektet sætter bibliotekernes musiktilbud og viden om musik på dagsordenen hos børn og børnefamilier, ligesom projektet udvikler biblioteksrettede tilbud på området til Den åbne Skole. Projektet skal få børn til at tænke over og tale om, hvad musik er, hvor det kommer fra og hvad det gør ved os. Samtidig er målet at skabe et samarbejde mellem biblioteket og Den åbne Skole omkring musik. Vejle Musikskole deltager som samarbejdspartner i projektet.

Kontaktperson: Kirsten Husted

 

Escape

At sætte biblioteket og den fysiske og digitale samling på spil i biblioteksformidlingen for folkeskolens 7.-9. klasse ved at bruge greb og værktøjer hentet fra Story Telling, Escape Room og Gamification og kombinere dem med den nyeste teknologi, så biblioteksintroduktionen bliver vedkommende, kropslig, og øger elevernes lyst til at deltage og deres forståelse af et moderne folkebibliotek.

Kontaktperson: Emil Aalykke

 

Digital transformation

Vejle Bibliotekerne er tovholder på dette landsdækkende projekt, der skal 1/ styrke biblioteker over hele landet i forhold til kompetencer på feltet digital transformation, 2/ styrke bibliotekernes egen fortælling og identitet som en værdifuld aktør på området, og 3/ sikre at de deltagende biblioteker opnår ejerskab til digital transformation i egen organisation. Forløbet består af et visionsarbejde, en analyse og forundersøgelse, samt konceptudvikling af et  organisationsforløb i digital transformation målrettet de deltagende biblioteker.

Kontaktperson: Oscar Gomez Svendsen